Rýchlobežné brány
pre optimalizovaný tok materiálu a lepšiu hospodárnosť
Rýchlobežné brány – sériovo s ovládaním s frekvenčným meničom
Rýchlobežné brány – sériovo s ovládaním s frekvenčným meničom

Rýchlobežné brány – sériovo s ovládaním s frekvenčným meničom


Rýchlobežné brány Hörmann sú nasadené v interiéri a ako vonkajšie ukončenie na optimalizáciu toku dopravy, na zlepšenie vnútornej klímy a na úsporu energie. Program Hörmann zahŕňa vertikálne a horizontálne sa otvárajúce, transparentné brány s flexibilným závesom, aj v kombinácii so sekcionálnymi bránami a rolovacími bránami, ako aj silné a na servis nenáročné špirálové brány s hladkými hliníkovými profilmi.
Ďalšie informácie nájdete v katalógu , ako aj v montážnych údajoch.
   
Brány SoftEdge so systémom Anti-Crash zvýšená bezpečnosť a takmer bez opráv
Brány SoftEdge so systémom Anti-Crash - zvýšená bezpečnosť a takmer bez opráv Brány SoftEdge so systémom Anti-Crash - zvýšená bezpečnosť a takmer bez opráv
Vďaka vertikálnemu vysoko flexibilnému podlahovému profilu sú zranenia osôb zúčastnených na náraze prakticky vylúčené.

Žiaden výpadok po náraze

Inovatívna technika brány SoftEdge zabraňuje poškodeniam a tým podmieneným prestojom bránového zariadenia. Nákladné opravy, ako pri pevných konštrukciách, sa nevyskytujú. SoftEdge garantuje bezporuchové prevádzkové a výrobné procesy.

Neprerušené napájanie prúdom so samokontrolou integrované v rozvodnej skrini
Rýchlobežné brány
Pri výpadku prúdu dodáva neprerušené napájanie prúdom (USV) ešte dostatok energie na otvorenie brány a tým na bezpečné uvoľnenie prechodu. USV je zabudované v ovládacej skrini.
Sériové ovládanie s frekvenčným meničom
rýchlobežné brány Hörmann sa dodávajú sériovo s vysoko výkonným ovládaním s frekvenčným meničom rýchlobežné brány Hörmann sa dodávajú sériovo s vysoko výkonným ovládaním s frekvenčným meničom
Všetky rýchlobežné brány Hörmann sa dodávajú sériovo s vysoko výkonným ovládaním s frekvenčným meničom (FU). Možná životnosť mechanických dielov brány sa tým niekoľkonásobne predĺži. Dodatočne znižuje vysoká rýchlosť otvárania a zatvárania tepelné straty a prievan na pracovisku.
Bezdrôtové vyhodnotenie kontaktnej lišty prostredníctvom bezporuchového infračerveného prenosu
Bezdrôtové vyhodnotenie kontaktnej lišty prostredníctvom bezporuchového infračerveného prenosu Bezdrôtové vyhodnotenie kontaktnej lišty prostredníctvom bezporuchového infračerveného prenosu
Bezdrôtové vyhodnotenie kontaktných líšt (vysielač a prijímač) sa nachádza dobre chránené v bočnej vodiacej koľajnici. Prenáša impulz uzatváracej hrany spoľahlivo a bezporuchovo prostredníctvom infračerveného prenosu a nahrádza špirálový kábel. Napájanie vysielača prúdom sa uskutočňuje z bežne dostupných batérií (pre cca.100.000 otvorení brány).
   

Hľadať tovar:

utorok, 19.03.2019

registrácia domény, webdesign & webhosting - www.poruban.sk  ©2019